De ugentlige møder

Tid og sted:

Vi mødes hver onsdag kl 19.00 på adressen VARTOV, Farvergade 27, 1463 København K.

Vort mødelokale er benævnt "Hjørnestuen".

 

Hver aften har sit hovedtema - som nærmere beskrevet i mødeprogrammet - foredraget vil starte ca. kl 19.30. 

 

Her kan du læse korte resumeer fra nogle af møderne i: