Danmarks Tofarvede

Under dette faneblad vil de scanninger - af f.eks. Schäffers samling, som KPK er i besiddelse af, blive gjort tilgængelige for KPK's medlemmer.
Medlemmer fra Den Tofarvede Studiegruppe har beredvilligt givet tilsagn om at være behjælpelig med at udarbejde den fornødne supplerende beskrivelse af det foreliggende materiale.
I takt med at denne bearbejdning færdiggøres, vil materialet blive gjort tilgængeligt for medlemmerne.
Det er KPK's håb af dette initiativ må være til gavn for det fortsatte studie af dette spændende udsnit af dansk filateli.
Gå til:
Introduktion til Danmarks tofarvede
De enkelte Rammeserier