7 dec 2014 - 11:53

Formanden har inviteret Martin Pingel fra Post Norden (tidligere Post Danmark) til at komme til KPK's første møde i 2015 som årets gæst.7 dec 2014 - 04:47

 Minder fra KPK's fødselsdag i 2014....24 nov 2014 - 23:24

 Jørgen Jørgensen blev på KPK's fødselsdag tildelt KPK's medalje for sit fremragende arbejde for dansk og international filateli.
 Læs medaljeudvalgets begrundelse.24 nov 2014 - 00:55

Imellem de 4 udstillere som juryen havde udpeget som kandidater til at vinde Champion Class var 3 KPK'ere - Tom Kannæs (N), Lars Engelbrecht (DK) og Jonas Hällström (S).

Efter en afstemning på selve Palmares blev Tom Kannæs udråbt som vinder med sit eksponat "The Postal History of Norwegian Skilling Covers" tæt fulgt af Lars Engelbrecht med sit eksponat "Bicoloured Postal Stationeries of Denmark 1874 - 1905.

Læs den danske kommissær - Lars Peter Svendsen's rapport her. 10 nov 2014 - 23:35

Joachim Wädeler nytiltrådt (indenfor det seneste år) som sekretariatsleder i Vartov tryllebandt de fremmødte KPK'ere i mere end en time med en spændende beretning om Vartovs historie og egen karriere, der omfattede så forskellige job som en læreplads som tømrer i forbindelse med Fregatten Jyllands restaurerering og efterfølgende et job som skipper på den gode fregat Fulton. 31 okt 2014 - 20:12

Fællesfondens Æreslegat på 10.000 kr. samt Fondens smukke frimærkeboks i sølv blev i onsdags, d. 29.10.2014, givet til Otto Kjærgaard på Aarhus Frimærkeklubs velbesøgte "hemmelige møde". Der var efterfølgende et glas og lidt sødt til ganen.
Nyheden er sakset fra www.danfil.dk.16 okt 2014 - 21:54

 Onsdag d. 8. oktober Præsenterede Lise Woller-Nielsen sit flotte postkort-eksponat, der var bygget op omkring Fritz Benzens postkort fra København - med motiver fra det gamle København indenfor Voldene.1 okt 2014 - 22:06

Onsdag d. 24 september var KPK vært ved det årlige fællesmøde imellem Malmö Filatelist Förening og KPK. Omkring 35 medlemmer fra de to klubber deltog i fællesmødet.
Mødet bød på fællesspisning, kaffe, bytning, auktion og salg af et amerikansk lotteri.
 1 okt 2014 - 20:46

 På DFF's repræsentantskabsmøde i Middelfart trådte Peter Bech ud af DFF's bestyrelse, efter i en længere årrække at have ydet en kæmpe indsats. Udstillinger i alle størrelser har været Peter's primære fokus område, hvor talrige udstillinger har nydt godt af Peters store erfaring - dels i planlægnings fasen, men ikke mindst i forbindelse med selve udstillingens opbygning . Søren Chr. Jensen kvitterede på DFF's vegne for Peters store indsats, ved at udnævne Peter til æresmedlem i Danmarks Filatelist Forbund - det synlige tegn herpå er DFF's guldnål.  
KPK ønsker Peter Bech hjertelig tillykke med denne udmærkelse - den er velfortjent.1 okt 2014 - 20:46

På DFF's repræsentantskabsmøde lørdag d. 6 september blev Ib Krarup tildelt Danmarks Medaljen - Dansk filateli´s fineste anerkendelse.
Forbundets formand Søren Christian Jensen motiverede udmærkelsen med Ib's mangeårige indsats for og bidrag til udviklingen af dansk filateli.
Som skribent har Ib lagt navn til et utal af artikler - her har Ib beredvilligt øst af sin store filatelistiske viden. Tilsvarende har Ib altid meget generøst stillet sin store viden til rådighed for forfattere af filatelistisk litteratur og tidsskrifts artikler.
På udstillingsfronten har Ib tilsvarende placeret sig forrest i feltet - hvor han velfortjent er blevet tildelt et antal guldmedaljer.
KPK gratulerer med denne flotte anerkendelse.