Tag med Kjøbenhavns Philatelist Klub på besøg i det nye Post og Telemuseum den 29. marts

 Vi starter kl 18 med at spise sammen i Caféen, som byder på "simreretter" til 125 kr pr kuvert. Drikkevarer kan ligeledes købes. Der afregnes individuelt.

Efter spisningen stiller Enigma lokale til rådighed for os, hvor de vil fortælle om deres planer for museet for fremtiden. Vi planlægger at slutte ca. kl 20:30.

Ledsagere er velkomne til at deltage.

Af hensyn til arrangementet er forhåndstilmelding nødvendig - senest d. 22. marts. Tilmelding med antal deltagere kan ske til Lars Peter Svendsen på mail: larspetersvendsen@gmail.com eller SMS til mobil 22319044, eller på generalforsamlingen d. 22. marts i Vartovs lokaler.