Skrammelauktion onsdag 1. februar 2017

  Onsdag  1. februar 2017   kl. 20.15 Eftersyn fra kl. 18.00

  Endvidere eftersyn på KPK's byttedag den 29. jan kl 09.30 - 15.30

  

  1

o

Sverige 1860 Lille samling, bl.a. 1 riksd.blå 26B, i lux album m. klemlommer. V.3600 

400

  2

o

DK 1851 Samling i lux Safe album, mange sk. posthuse, mange varianter, m.m.

2500

  3

+

DK 1875 Flot ubrugt samling, alle provisorier, alle luftpost mrk. + m.m.

1000

  4

o

DK 1851 Pæn samling, mange skilling + m.m.

1500

  5

o

Island 1875 Pæn samling.

500

  6

o

Island 1920 Indstiksbog m.mange mrk., mange flotte skibstempler, CX 1937 miniark. m.m.

250

  7

 

Engelske Kolonier. Fin samling – næsten alle lande.  Mange høje værdier.

500

  8

o

DK 1875 Indstiksbog og kasse m. 4 og 8 øre, nogle bundter.

20

  9

B

Østrig 1938 17 breve alle m. Østrig og Tyske mrk. 6 stk. Anbefalet.

1000

 10

o

Berlin 1948 Flot kpl. samling, sorte og røde overtryk til 1965.

1500

 11

o

Tyskland Planche, mange bedre mrk., sorte-røde overtryk + lidt div.

50

 12

+

Engelske Kolonier 1953 Souvenir album m. alle Elizabeth Coronation stamps.

500

 13

o

DK 1920 5 plancher, mange Skibspost stpl. på DK mrk. også fra Japan, stj.stempler + m.m.

100

 14

o

DK 1907-15 Kpl. sæt avisporto, 12 ¾ og tak 14. Kat. 1-20. V.2880

300

 15

++

DK 1948 Julemærke helark lux, inkl. variant nr.18. V.1200

400

 16

++

DK 1949 Lux juleark. V.1800

400

 17

 

DK, Canada, Berlin. 2 breve m. Sport miniark vignetter m. tennis og fodbold,

Capex 1986 mappe, Berlin miniark 1921-71. V.690

50

 18

 

Litteratur 1985 Danmarks Slesvigs DVI Helsager.  af Ringström.

75

 19

 

Litteratur Danske Frimærker 1851-1901 af O.Koefoed u.nytryk.

200

 20

B

Island 1911 3 forsk. kort med 4 aur. Se foto her

 75

 21

B

Norge 1910 Polhavet – Roald Ammundsen, kort med 5 øre. Se foto her

100

 22

B

Norge 1942 3 sjældne korsbånd m. 7øre, forskellige censur. Se foto her

200

 23

B

Norge 1943 Censurbrev fra Trondhjem 7.10.43 til Sverige, m. rødt Trondhjem censur. Se foto her

200

 24

+

Tyskland 1921 4-blok 8 Tansend/30 med variant omv. 8 tal. Se foto her

100

 25

B

Tyskland 1921 Godt lot breve 7 stk., flere m. Esperanto etiketter.

100

 26

o

Tyskland 1926 50 + 50 pf Nødhjælp pænt stpl. i 1926. V.1000

150

 27

B

Tyskland 1931 Flot Zeppelin brev m. 2 mk. Sydamerika Fahrt12.5.31. Se foto her

500

 28

B

Tyskland 1932 R-brev Berlin 1.11 til DK m. 1932 Nødhjælp kpl. FDC V.900 for mrk. Se foto her

150

 29

B

Tyskland 1942 SS brev m. Luftfeldpost mrk. til Viborg fra søn nr. 33576B. Se foto her

350

 30

B

Tyskland 1942 2 spændende censurbreve, 1 fra Ukraine, 1 fra Estland. Se foto her

125

 31

B

Tyskland 1944 SS brev fra dansker til Viborg, AS i cirkel m. Feldpostmrk. 46050D. Se foto her

400

 32

o

Tyskland 1951 Marie kirke 10 og 20 pf. begge lux stpl. 23.10.51. Se foto her

300

 33

 

Tysk Lokaludgave 1945 Sachsen, 12 pf rød 4-blok m. arkrand med bagside tryk. Se foto her

150

 34

B

Berlin Tyskland 1953 Flot brugsbrev til Århus m. 30 pf. Beethoven. V.400 Se foto her

100

 35

B

Tysk Post i Tyrkiet 1912 Brev stpl. Smyrna 30.3.12 til DK m.par Germania 20 Para.Ank.5.4.12 Se foto her

150

 36

B

England 1867 Flot brev til Spanien m. 6p Victoria London 6.8 ank. 10.8.67. Se foto her

200

 37

 

England, Frankrig 1924 Frankrig sæt Olympiade 1924, 50c + ellers ++, George V 25års reg.jub. ++ plus div. V.740

70

 38

B

England 1940 2 breve 1R-War Office Permit censur, Liverpool, 1 stk. Retur m. mange stpl. Se foto her

75

 39

B

Schweiz 1946 Smukt brev til Kbh. m. Pro Aero 1946 + R brev. V.525 for mrk.

100

 40

 

Frankrig, Monaco, San Marina, Luxemburg, 2 udvalgshæfter opsat for 50 år siden.

75

 41

++

Mellem Litauen 5 pc fejlperforeret. Se foto her

100

 42

 

New Zealand 1890 2 pence Victoria sorttryk. Se foto her

100

 43

B

Europa 1915 Godt lot gamle breve til DK.

100

 44

B

DVI 1858 Pænt brev fra Manchester 31.7 London 2.8 til La Guaryia m. steamer. Se foto her

200

 45

B

DVI 1892 Helsag 2c opfrank. m.1c, omv.rm, ant.stpl. St.Thomas 13.11. til England. V.3500 Se foto her

800

 46

B

DVI 1904 Helsag 2c St.Thomas 27.9.04 til Hobro ank. Hobro11.10.04. Se foto her

200

 47

B

DVI 1880 3 2-cent brevkort forskellige, 1 stpl. 29.3.1917. Se foto her

150

 48

B

DVI 1888 2 dobbelte brevkort I og II tryk. V.600

75

 49

B

DVI 1893 Helsag 3c, ant.stpl. St.Thomas 2.2.1893 ank. 24.2.93. Tyskland. Se foto her

400

 50

B

DVI 1890 Helsag 3c St.Thomas 22.9.1890 til New York, ank.29.9, Paid stpl. Se foto her

400

 51

B

DVI 1894 Helsag, Svar (Antilles Danoises) St.Thomas 23.1.1894 ank.London 7.2.94. V.2500 Se foto her

800

 52

B

DVI 1902 Brevkort 1 CENT 1901 på 3 cent. V.550

90

 53

B

DVI 1902 2 forsk. dobb. brevkort 1 CENT 1901 på 3 cent. V.2000

300

 54

B

DVI 1902 Lux helsag 1 CENT 1902/3 cent Christiansted 17.5.02 + St.Thomas 20.5.02.V.3500 Se foto her

600

 55

B

DVI 1906 Pænt kort motiv Fru Gut, Bassin m. 10 bit CIX St.Thomas 24.1.06 ank.Hbg.9.2.06. Se foto her

150

 56

B

DVI 4 helsager 1c og 2c, + 2 dobbelte.

150

 57

B

DVI 1912 Helsag 10 bit Frd.VIII St.Thomas 6.6.1912 til Serbien over Paris, ank.stpl. Se foto her

500

 58

B

DVI 1914 Helsag 10 bit Frd.VIII St.Thomas 2.5.14 til Holland. Se foto her

200

 59

B

DVI 3c kuvert fra St.Thomas til Bassin med ’Vigilant’ stpl. Christiansted 14.12.98. Se foto her

400

 60

 

DVI 1938 Hapag Helark 10 cent stpl. S.S.Pres.Roosevelt. Se foto her

500

 61

B

Færøerne 1919 Brev m. 2/5øre + 5øre CX Thorshavn 22.1.19. V.3800

600

 62

o

Færø 1941 20/1, 20/15, og 60/6 øre. V.2420 Se foto her

400

 63

B

Schlesvig 1866 Lokal Zir brev m. 1 ¼ sch. Tøndern 15.12.1866 til Tønder. Se foto her

1000

 64

B

Slesvig 1920  Brugshelsag 10pf + 5pf ovalt jernbane stpl. Hamburg-Woyens 5.2.20. Se foto her

75

 65

B

Slesvig 1920 Sæt 3stk. helsager overtrykt C.I.S. sjældne. Se foto her

250

 66

o

Grønland 1905 PP 10 øre blå, 3 side takn. minimal tyndhed. V.5500 Se foto her

300

 67

o

Grønland 1915 PP 1 øre grøn 1, 3, og 4 tryk. V.1275 Se foto her

300

 68

+

Grønland 1915 Pakke Porto 2 stk. 1øre grøn 1.tryk og 4. V.800  

100

 69

++

Grønland 1915 PP 1øre grøn. V.1000 Se foto her

250

 70

o

Grønland 1915 PP 2 øre orange gul. V.750 Se foto her

150

 71

o

Grønland 1915 PP 5øre brun, pænt stpl. V.950 Se foto her

175

 72

+

Grønland 1915 PP 5øre, pæn. V.1000 Se foto her

175

 73

o

Grønland PP 10 øre blå karton.  7I V.1500 Se foto her

275

 74

+

Grønland 1915 PP 15 øre violet. V.2000 Se foto her

400

 75

+

Grønland 1930 PP 70 øre violet. V.1500 Se foto her

300

 76

o

Grønland 1930 PP 1kr orange, stpl. Prøven. V. 400 Se foto her

100

 77

+

Grønland 1930 PP 3 kr. brun. V.750 Se foto her

125

 78

++

Grønland 1936 PP sæt 70 øre og 1 kr. V.900

175

 79

o

Grønland 1937 Schultz 10 øre stpl. Julianehåb, 20 øre med stål stpl. V.925 Se foto her

175

 80

++

Grønland 1945 Amerikaudgave kpl. V.2700

400

 81

o

Grønland 1945 Amerikaudgave kpl. Pænt stpl. V.2700

400

 82

o

Grønland 1945 Amerikaudgave 7,10,15, 30øre + par stk. 5 kr. Pænt stpl. V.1800 Se foto her

250

 83

o

Grønland 1945 5kr. Amerikaudgave på adr.klip + par 2 kr. skib + 60/40 Sdr.Stømfjord 7.1955. Se foto her

 Se foto her250

 84

B

Grønland 1960 R-brev m. 1,5,og 7, Danmark Befriet.

100

 85

+

Grønland Amerikaudgave kpl. fejlfarver. V.9000

2200

 86

B

Grønland 1950 Brev m.CX 5og 20ø, ramme stpl. Fra Grønland, 22.8. KK, kort takst periode. Se foto her

500

 87

B

Grønland 1950 Brev m. 25ø FrdIX single Grønlands Departementet 11.12.50,sjældent stpl. Se foto her

300

 88

++

Grønland 1946 Chr.X 20øre øvre 8 blok marg. nr. 696 + 40ø marg.nr. 701. V.1800

450

 89

++

Grønland 1950 2  4-blokke 50ø nr. 964 Frd.IX 30 øre blå, nr. 1141. V.4600

600

 90

 

Thule 1935 2 sæt kpl. pænt stpl. og ++. V.660

100

 91

 

Europa. Indstiksbog med kun bedre mrk. Kæmpe værdi.

1000

 92

 

Vatikanet. Pæn samling næsten kpl. fra 1958-94 + stater, inkl. miniark 1852-1952 100 års jub.

400

 93

o

Tyske Stater. Indstiksbog, meget Bayern + brv.fra Hamburg til Århus m. 2+½ sch. mange stpl.

500

 94

o

Tyskland Flot samling, næsten kpl. Mange varianter, farvenuancer, taknings forskelle.

500

 95

++

DK 1919 PF 10 øre CX lux 4-blok. V.4000 Se foto her

500

 96

+

DK 1936 PF 15 øre Karavel 1a + IIa + 4-blok 30.6.1942. V.1550

50

 97

o

DK 1907 Kpl. sæt avisporto 1-20. V.2880

275

 98

o

DK 1915 Avisporto 38 øre vm.IV kors V.1200 Se foto her

200

 99

o

DK 1907 Avisporto, lot m. 10 forskellige 4-blokke. V.1600

100

100

B

Sdr.Jylland 1885 2 breve, Haderslev 8.10.85 og R-brev Apenrade 4.2.16. Se foto her

?

101

++

DK 1931 Sæt Prins Valdemar og Princesse Maries Fond 1871-1931, 4stk. Se foto her

100

102

 

DK 1929 Roskilde Postk. 21.8.29 omforandring af Stj. stpl. St.Jørgensbjerg til udsl., begge aftryk. Se foto her

50

103

B

DK 1928 2 Pæne Skibskort Deutsche Seepost og Kjøbenhavn-Warnemunde, begge m. 15ø. Se foto her

100

104

B

DK 3 pæne Skibsbreve, Fra Norge, Paquebot, Oslo 29.6.36 på 10ø helsag. Se foto her

100

105

B

DK 1937 Pænt brev m. 15ø lux stpl. Kristiansand-Hirtshals 12.7.37. Se foto her

50

106

B

DK 1937 Skibsbrev, Paquebot i ramme, Oslo 24.12.30 m.5x2, 5x1, alle type 1. Se foto her

75

107

B

DK 1953 20øre helsag opfrank. m. 30øre røde Frederik IX Søndagshelsag, 9.5.1953. Se foto her

100

108

B

DK 1946 1.Flyvning til Uruguay 30.11, flere stpl. motiv stewardesse serverer kaffe. Se foto her

100

109

B

DK 1936 Portobrev til Sæby, udsl. Hallund, Brønderslev 30.11 Sæby 1.12 m. 1,35 Porto mrk. Se foto her

100

110

 

DK 1880 Lot Bypost mærker, 3 plancher, en del Odense og Randers. Gode stpl.

100

111

+

DK 1890 Brevlukkemærker fra Returpostkontoret, 4 forskellige.

75

112

B

DK 1917 Krigsfangelejr nr. 2 21.8.17 brv.fra Serbien, censur, lukkeetiket, mange stpl./påtegn. Se foto her

2000

113

B

DVI 1917 Krigsfange kort fra 2.7 Fransk fangelejr, censur til St.Thomas, DVI. Se foto her

200

114

B

DVI 1918 Krigsfangeforsendelse til Østrig Krigsfangelejr no.2  1.3.18, motiv Værkstederne. Se foto her

400

115

B

DK 1918 Kort til Belgisk krigsfange i Holland ingen frim. 16.7.18 Prisoner of War. Se foto her

200

116

B

DK 1943 Censurkort til Sverige + 2 lin.stpl. Forsinket på grund af manglede AfsenderSe foto her

50

117

B

DK 1943 3 forskellige  Interneret Post kort Næstved og Hornbæk 28.9, 11.9, 15.9. Se foto her

100

118

B

DK 1943 Interneret forsendelse fra Hornbæk, Stpl. Helsingør 11.9 Jægerspris 13.9 m. sjældent ovalt stpl. brugt på KronborgSe foto her

150

119

B

DK Koncentrations Lejr brev fra 16.4.45 Neuengamme fra dansker til konen, censur m.m. Se foto her

500

120

++

DK Tarp 1946 Tarp lejren Esbjerg øvre halvark 4 stk. Se foto her

50

121

 

DK 1935 2kr. H.C.Andersen frim. hæfte. V.3500

400

122

B

DK 1905 Flot kort fra Rønne, ’Hilsen fra Bornholm’. Se foto her

50

123

B

DK 1910 3 Kongelig postkort, CX, Alexandrine, Princesse Alexandrine. Se foto her

50

124

+

DK 1913 Julemærke Prøvetryk GULD/SORT utakket. Se foto her

200

125

B

DK 1903 Juleaften kuvert, Helsingør 24.12.03 m. 10øre våben, forløber for julemærke 1904. Se foto her

250

126

B

DK 1904 Kuvert/krt.m. julemrk.stpl.på julen, Kbh. 31.12.04, 1m.stj.stpl. Hornbæk + Hellebæk 22.12.04. Se foto her

250

127

B

DK 1904 1905 Julehelsag til Tyskland 2x5øre våben julekrt.1905 m.5 julemrk. 22.12.05 ank. 24.12. Se foto her

200

128

B

DK 1905 Flot julehelsag 1905 Lemvig 12.12.05 til Herning.

125

129

B

DK 1906 Kort m. 5 øre + julemærke stpl. Viborg 4.12.06.

50

130

B

DK 1906 Flot kort, Julehilsen fra Randers m. 5øre til Kbh. med sølv sne. Se foto her

100

131

B

DK 1907 Julekort m. 5øre og julemrk. stpl. Århus 31.12.07, motiv tog på havnenSe foto her

50

132

B

DK 1908 3 øre lokalkort og julemærke stpl. Kbh. S. 24.12.08.  

50

133

B

DK 1915 Flot julekrt. m.grise på Slæde, CX5 ø julemrk. stpl. Tranekjer 23.12 + stj.Bødstrup. Se foto her

75

134

B

DK 1940 3 julekort m. julemrk. stpl. til Sverige 1940, 41, 42 alle med censurSe foto her

200

135

B

DK 1960 Aerogram 60øre Frd.IX med julemærke stpl. 21.12.60 til USA. Se foto her

150

136

++

DK 1930 Udvalgshæfte med Reklame par og div. sammentryk.

100

137

 

DK, Island 2 udvalgshæfte, 1 m. bedre DK og en m. Island. Restværdi Afa over 4000

350

138

B

DK 1836 Lux Portobrv.til hofgravør N.W.Ferslew 2.9 29sk betalt af ham der tegnede DK første frim. Se foto her

100

139

B

DK 1850 KT m.a.317 Pænt brev linie stpl. Scharzenbeok. Se foto her

75

140

B

DK 1851 4 pæne KT breve Soroe 1.3.1863 Fuglebjerg 1/12,Ringsted 9.5.1851, Lage 22.3.57.

100

141

B

DK 1851 Tjenestesag fra Rendsburg til Wilster stpl. B.P.A. Rendsburg 4.4.1851. Se foto her

50

142

B

DK 1853 KT brev m.lux 1½ ringstpl. Store Hedinge 18.8. 5T til Kbh. Se foto her

100

143

B

DK 1854 Lux Tjenestebrev fra Wandsbeck 15.3.54, blåt ant.stpl. til Altona. Se foto her

200

144

B

DK 1864 Militær brev til Randers 1.11 K.Pr.Feldpost III Armekorps. Se foto her

1000

145

B

DK 1851 Pænt brev m. 4 RBS Ferslew fuldrandet, stumt stpl. 31.1.52. Se foto her

200

146

B

DK 1851 Pænt brev m. 4 RBS Th.I stmt stpl. fuldrandet. Se foto her

200

147

B

DK 1852 Brev m. 4 RBS Th.I fuldrandet Bogense til Kbh.

50

148

B

DK 1853 Brev m. 4 RBS Th.II klart nr. stpl. 14 til Kbh.

100

149

B

DK 1853 Pænt brev m. 4 RBS Th II nr. 53 + Randers 3.12.1853. Se foto her

125

150

B

DK 1855 Brv.m.fundrandet par 4 RBS Th.II nr.126 + Nordtoft 10.3 1855, tillæg for nr.600 kr. Attest. Se foto her

800

151

B

DK 1854 Pænt brev m. 4 RBS III gulbrun 113 + Altona 24.11.54 til Randers. Se foto her

150

152

B

DK 1854 Brev m. 4 RBS III gråbrun Altona 17.9.55 til Lübeck ank. 18.9 no.1 ½ stpl. Se foto her

150

153

+

DK 1854 Pæn 2 sk. blå. V.600 Se foto her

110

154

B

DK 1857 Pænt brev m. 4sk nr.stpl. 146 blåt Wandsbeck 3.10.57. Tillæg for nr. 300. Se foto her

300

155

B

DK 1856 Brev m. 4 sk tre stribe vandret nr.75, Varde 11.8.56 til Århus, 3.vægtsæts. Se foto her

100

156

B

DK 1854 4 sk på Korsbånd fra England, nr.stpl. 2 + Hbg. 18.9. Se foto her

100

157

B

DK 4 breve m. 4 sk., 2 m. komb.nr.stpl.

75

158

B

DK 1858 Lux brev m. 4sk komb.nr.stpl. 182 Sjæll.Post.Sped.Bureau 6.9.60. Se foto her

200

159

B

DK 1859 Pænt brev m. par 4sk nr.stpl. 13 Ebetoft 10.1.1861 i blåt, attest. Se foto her

350

160

B

DK 1858 3 pæne breve m. 4sk nr. stpl. 23, 124, 134.

100

161

B

DK 1858 3 pæne breve m. 4sk, nr.stpl. 122, 54, 66.

100

162

o

DK 1863 4sk parstk. på klip, blæk JNO249FGZEB. Se foto her

100

163

B

DK 1863 Pænt brev m. 3stk. 4sk stumt stpl. + Glostrup 30.5.1863. Se foto her

200

164

B

DK 1870 Pænt brev m. 4sk nr. 108 + Skodborghus 16.5, tillæg 600 for nr. til Kolding. Se foto her

200

165

B

DK 1870 Pænt brev m. 4sk klart stj.stpl. Faurbo. Se foto her

100

166

o

DK 1875 3øre ultramarin/grå lux stpl. Frederikssund. Se foto her

150

167

B

DK 1883 2 smukke kort, 1 m.3ø, 1m. 4ø helsag + 4ø, Næstved, Kbh. Ø. Se foto her

50

168

B

DK 1875 Lux 5ø på tryksag til Norge komb.nr.stpl. 86 22/7, + 23.7.81. Attest V.9000 Se foto her

2000

169

B

DK 1898 3 pæne Postopkrævninger 2 med 3x8ø, 1 med 1x8+4ø, alle Odense. Se foto her

100

170

B

DK 1888 Flot postopkrævning 6.16 kr. m. 16ø single Kbh. 4.3 til Aalborg, Kbh. Banegård. Se foto her

200

171

B

DK 1875 4ø helsag opfrank. m. 16ø, Præstø 12.11.77 til Kbh. /Hermed en pakke) Se foto her

150

172

B

DK 1905 Pæn helsag 10/8 øre + 2x4/8 + 2x1ø våben til Frankrig, 6.3.05, ank. 9.5. Se foto her

75

173

o

DK 1904 Lux 6-blok CIX 100 øre gulbrun 16.11 2.Post. V.2650 Se foto her

300

174

B

DK 1909 2 breve, 1 sat i Porto, 1m. Tysk og DK mærke. Se foto her

50

175

o

DK 1912 Kpl. sæt 35øre prov. V.1900 Se foto her

175

176

B

DK 1915 Adressebrev m. 35/16 øre Esbjerg 7.8.16 ank. 8.8.16. Se foto her

200

177

B

DK 1912 Postkort m. 10øre Buffalo Bill og hans jagt på indianerenSe foto her

50

178

+

DK 1912 5 kr. Posthus. V.3000 Se foto her

575

179

o

DK 1912 Pænt Posthus. V.1300 Se foto her

200

180

o

DK 1912 Pænt Posthus. 5 kr. V.1300 Se foto her

200

181

++

DK 1912 Lot div. ++ 3 stk. nr. 68, 203, 2stk. 203a, div. marg. nr. m.m.

50

182

o

DK 1915 5 kr. Posthus. V.1300 Se foto her

200

183

o

DK 1915 5 kr. Posthus. V.1300 Se foto her

200

184

o

DK 1915 5 kr. Posthus. V.1300 Se foto her

200

185

o

DK 1915 Pæn 80/8 øre stpl. I 1915 + CX 80 øre blågrøn nr. 84. V.1125 Se foto her

200

186

B

DK 1915 4 pæne adressebreve, 1m.50øre CX vinrød/sort, alle med perfin. 1 værdibrev.

150

187

B

DK 1916 Pænt adressebrev til Finland, m. 1kr. + 80øre CX 26.6.16 ank. 17.7.16. Se foto her

150

188

B

DK 1918 15 gode breve m. CX, et til Indien, R, flere single, bl.a. 12øre m.m.

75

189

B

DK 1919 Adressekort m. par CX 20øre blå 25.9.19 ank. Reykjavik 14.10.19, perfin POL. Se foto her

150

190

B

DK 1920 2 pæne adressekort m. CX til Sverige, 1m.2x30 grøn/sort, 1m. 1kr.+35ø, ank. stpl. Se foto her

150

191

B

DK 1921 2 pæne adr.kort til Sv.og Finland, 1m.3x50+25ø CX, 1m.1kr.nr.75+105,80A., perfin. Se foto her

150

192

+

DK 1918 Sæt 27øres prov. uden Xerne 85-97. V.800

100

193

B

DK 1918 Pænt brev m. 27/1ø til Bern Kbh. 20.6.18 næsten FDC, ank. 24.6.18. Se foto her

150

194

++

DK 1918 27/5 øre vm.III marginalblok attest. V.6000 Se foto her

700

195

++

DK 1918 2 marg.blokke 51-0, 62-0, 27/7, 27/29. V.1000 Se foto her

100

196

B

DK 1924 2 brv./krt. sat i Porto, 1 fra Tyskl. m. 2x5+15ø StrafPorto med blæk, stj.stpl. Vesterborg, 5år senere end katalog. +1m.10ø, 1m.5+25ø stpl. Otterup 27.12.31. Se foto her

100

197

o

DK 1921 Røde Kors 20+10øre variant R i øre forlænget opstreg. V.4500 Se foto her

500

198

o

DK 1924 Pæn CIV 20 øre variant streg i panden. V.700 Se foto her

100

199

o

DK 1925 Dekorativt brev m. 40ø blå CX til Tyskland. Kbh. 18.7.25. Se foto her

75

200

++

DK 1925 10, 15, og 25 øre gammel luftpost. V.2200

325

201

B

DK 1926 Adressekort m. CX 60ø og 1kr. 24.2.26 til Norge, flere stpl. perfin HR. Se foto her

100

202

B

DK 1926 2 R-breve, 2 adressebrev, værdi og postopkrævning, gode frank. + div. bl.a. anvisning fra Thorshavn 2.10.74 m. 3kr. single. Se foto her

100

203

B

DK 1929 Kort m. 10ø grøn Kræft mrk. flot stpl. Esbjerg 12.2.30 Bro I, dekorativt kort. Se foto her

50

204

B

DK 1930 Svar Helsag 15øre Karavel Hamburg 4.3.30. Se foto her

75

205

B

DK 1934 Pænt R + luftpostbr. til Brasilien ny luftp.50 ø + 1 kr. over Berlin 10.8.34 ank. 16.8. Se foto her

100

206

++

DK 1935 H.C.Andersen kpl. sæt 5-30 øre. V.800  

80

207

o

DK 1880 2 plancher Bypost mrk., mange flotte stpl. 49 stk.  

100

208

o

DK 1929 25ø kræft m. variant forlænget T, stpl. Kbh.K 25.1.30. V.800 S 

200

209

 

Norden. Rodekasse med gode samlinger + diverse.  

1000

210

++

DVI 1915 CX kpl. sæt 4-blokke, 7 m. hj.marginal 11D, 50D, 50D, 11D, 50-0 5bit m.arkrand.

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

HUSK MØDE hver onsdag kl. 19:00.                           Mødested: hos Vartov, Farvergade 27, opgang H, ”Hjørnestuen”.

Se fotos på www.kpk.dk under auktioner.                                                                Husk lot uden limit --  ingen returret !!!

 

Husk næste auktion den 1. marts 2017 !!!                                                                Svend Åge Marcher  tlf.39675289