Velkommen til Niels Kristian Hansen nyvalgt formand for DFF

 

 

Der var mange KPK'ere tilstede på DFF's repræsentantskabsmøde i Middelfart, hver for sig repræsenterende lokale frimærkeklubber rundt i landet.

Repræsentatskabsmødet blev afviklet i god ro og orden.

 

 

 

 

 

Erland Hansen og Rodian Sahlgren repræsenterede henholdsvis KPK og Phlatelistisk Selskab.

Her lyttes opmærksomt til formanden der er ved at aflægge sin beretning.

 

 

 

 

 

 

Jørgen Jørgensen får her overrækt DFF's guldnål af Søren Christian.

Modtagere af guldnålen bliver samtidig æresmedlem af Danmarks Filatelist Forbund.