Knud Mohr er død, 81 år gammel.

Knud Mohr er død. 

En stor “kæmpe” indenfor dansk, ja indenfor verdensfilatelien, døde den 30. juli 2016 efter længere tids sygdom og tiltagende svækkelse.

Knud Mohr blev af sin far, Harald Mohr, introduceret for den organiserede filateli i 1969, hvor han blev medlem af Kjøbenhavns Philatelist Klub. Klubben havde brug for en foretagsom og regnskabsmæssig dygtig person, da klubben på det tidspunkt overtog huset i Grønnegade 41 i København som klubbens domicil. Det var derfor naturligt, at Knud straks efter blev medlem af bestyrelsen. I 1976 blev han så formand for klubben og afløste Erik Kopp, et formandskab, som Knud fastholdt i 24 år frem til år 2000. 

Året 1976 blev også startskuddet for Knuds internationale karriere på basis af hans meget aktive rolle i det internationale PR-arbejde før og under frimærkeudstillingen HAFNIA 76. Det internationale arbejde fortsatte Knud i mange år fremover bl.a. ved udstillingerne HAFNIA 87 og HAFNIA 01, og hans store diplomatiske evner, samt talent for at netværke, gjorde ham til formand for det internationale filatelistforbund F.I.P. i perioden 1998-2002, efter at have været i bestyrelsen fra 1994. I 2002 blev han udnævnt til ærespræsident i F.I.P.
Knud formåede, godt støttet af andre fremtrædende filatelister i Norden under øgenavnet “Scandimafia”, i en lang årrække at sætte dagsordenen indenfor den internationale filateli, og specielt i disse år blev samarbejdet mellem de nationale postvæsener og den internationale filateli udbygget væsentligt.
På basis af hans store arbejde indenfor filatelien blev han slået til Ridder af Dannebrog i 1985.

På den nationale front udfoldede Knud Mohr også sine organisatoriske talenter, idet han blev formand for Danmarks Filatelist Forbund i 1983 og fortsatte i denne position helt frem til 1992. Allerede i 1989 blev han tildelt DFF’s hæderstegn i guld for sin store indsats indenfor international filateli og blev derved æresmedlem af forbundet.

Internationalt var Knud Mohr medlem af en række frimærkeklubber i forskellige lande, men hans hjerte brændte, ud over for KPK, mest for The Royal Philatelic Society i London, hvor han var Fellow og  Danmarks repræsentant i en lang årrække. I 1993 blev han så opfordret af denne klub til at underskrive The Roll of Distinguished Philatelists, som anses for at være den største anerkendelse, man kan opnå indenfor filatelien. 

Samtidig med sit arbejde ved Monberg og Thorsen som økonomichef og senere som selvstændig med virksomheden Knud Mohr Økonomi A/S, hvor han var økonomisk rådgiver for blandt andet DSB, formåede Knud Mohr at supplere sit organisationsarbejde indenfor filatelien med opbygning af højt internationalt præmierede frimærkesamlinger, herunder en samling “Danmark og Hertugdømmerne”, der opnåede international stor guld og Grand Prix International på Stockholmia 86. Han fik også guld for samlingerne Københavns Poststempler og Danmark 1851 - 1884 for at slutte med International stor guld for “Danmarks Posthistorie” i 1997.

En af Knuds sidste store bedrifter var i perioden 2004 til 2013 at være redaktør for journalen Fakes Forgeries and Experts, hvor han fik udgivet 10 numre af denne journal, der har stor betydning for bekæmpelse af falsknerier indenfor filatelien.  

Knud Mohr har gennem hårdt arbejde, samarbejde og regnskabsmæssig kunnen evnet at generere mange økonomiske midler til dansk filateli, midler der har været til stor gavn for udbredelsen af filatelien og samlerglæden i Danmark.

Knuds venskabelige sindelag, hans skarpsindighed og snarrådighed sammen med hans kæmpemæssige ressourcemæssige kapacitet har ved hans bortgang skabt et stort hul, som bliver svært at udfylde. Knud blev 81 år.

Æret være Knud Mohrs minde.

Lars Peter Svendsen
Formand