Thieles protokoller

   

 

Kjøbenhavns Philatelist Klubs forlag udgav i 2010 en fantastisk bog forfattet af Søren Chr. Jensen - “Posthuse og plovmænd” - som detaljeret beskriver H. H. Thieles Bogtrykkeris historie fra 1770 - 1936.

Søren Chr. Jensen skriver i sin bog på side 73 om papirkontrollen, hvor der henvises til kontrolprotokollerne og til de personer, der stod for kontrollen af papirleverenserne til Thieles trykkeri herunder Hr. Justitsraad Lund og Hr. Cancellist Brorson.

 

 

 Køb bogen på KPK's forlag

 

 

 

 

 Thieles noterede den daglige produktioner af trykning af postfrimærker, tjenestemærker, og alle former for helsager, som brevkort, konvolutter, korsbånd mv., som er tryk i perioden.

 

Fotokopier (329 sider) fra et ældre arkiv er nu scannet ind og lagt her på hjemmeside, hvor KPK’s medlemmer ved logon kan få adgang til de mange oplysninger i form af PDF-filer. Det er et håb at disse sider vil blive brugt af medlemmerne til studier af fremstillingen af Danmarks frimærker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Der er følgende materiale, som kan downloades som PDF filer: 

 

Fabrikationerne 1864 til 1877 (Klik her)

 

Controlbog for udlevering af papir

Controlbog for Udlevering af papir til Postfrimærker og Convolutter med påtrykt frimærker 1866 -

(Klik på teksten og se pdf-fil med eksempel 9 MB)

 

Fremstilling af Almindelige Frimærker (Klik her)

 

Fremstilling af Tjeneste Frimærker

Tjenestefrimærker 1877 - 1899 (Klik på teksten og se pdf-fil med eksempel 2.8 MB)

 

Fremstilling af Helsager (Klik her)