Foråret 2009 - kort resumé af forårets møder

7. januar 2009 Årets Gæst. Efter kaffen: Svend Åge Marcher har sammensat en lille varieret auktion, til denne
årets første mødeaften.      
 
14. januar 2009
Knud Overgaard: ” En trafikplanlæggers liv og levned ”
Knud fortalte om sin åben klasse samling, der er opbygget som en levendegørelse af hans CV.
Første afsnit præsenterer Knud og hans himmerlandske aner og introducerer hans fødeby, Hadsund.
I næste afsnit gennemgår Knud sine tre aldre: Fra fødsel til færdiguddannet på 30 år,
erhvervskarriere og familieliv gennem de følgende 35 år og endelig livet som pensionist.
Samlingens sidste afsnit viser, efter en introduktion om trafikplanlægning, eksempler på Knuds opgaver i nogle af de mere end 80 lande, hvor han har arbejdet.
 
Samlingen består af ca. 2/3 filatelistisk og 1/3 ikke-filatelistisk materiale. Det filatelistiske materiale
omfatter frimærker, miniark, hefter, helsager, stempler, præ-filateli, prøvetryk, varianter, nødfrimærker, svarkupon og perfin. Meget af dette materiale refererer til ting eller steder, som Knud har arbejdet med eller set på rejser med sin familie. Det ikke-filatelistiske materiale er i stor udstrækning ting fra Knuds liv, som han har samlet i skuffer og andre gemmer over en periode på mere end 60 år. Materialet består i bl.a. postkort og kuverter, billeder, billetter, udklip fra aviser, brochurer og bøger, penge, telefon-, medlems- og visitkort, navneskilte, mærkater, emblemer, kopier af legale dokumenter samt mere specielle ting som f.eks. griffel, spillekort, soldaterbog og ”kadaverskilt”, passerseddel, menukort og golfrekvisitter.
 
Knud menet, at systematikken i hans eksponat kan anvendes af de fleste til at opbygge en åben klasse samling over ens levnedsløb, som vil være til meget større glæde for efterkommerne end
et normalt ”tørt” CV.
 
På den nationale udstilling ”Falcophil 2004” i Forum blev eksponatet tildelt guld og ærespræmie. 

 
  
21. januar 2009
Torben Hilberg:
” København og omegns elsporvogne samt benzindrevne busser i 1900 tallet ”
Glæd jer til denne aften, hvor det er en interessant postkort-samling, der præsenteres.
Efter kaffen: KPK - Aften: Har du et godt indslag/ 1 flaske god fransk vin på højkant.
Husk vor lille auktion: 5 lot/pr. medlem.
 
28. januar 2009
Skrammelauktion  Svend Åge Marcher.
 
4. februar 2009.
Kurt Hansen: ” Postloven af 1851 (2. del) ”  
Denne aften får vi forsættelse på postloven. 1. del blev vi præsenteret for i september.
Efter kaffen: KPK - Aften: Har du et godt indslag/ 1 flaske god fransk vin på højkant.
Husk vor lille auktion: 5 lot/pr. medlem.
 
11. februar 2009
Per Fæster: ” Fiumes historie ”
Et ikke særlig kendt område i Europa. Vi vil denne aften få Fiume placeret på verdenskortet.
Efter kaffen: KPK - Aften: Har du et godt indslag/ 1 flaske god fransk vin på højkant.
Husk vor lille auktion: 5 lot/pr. medlem.
 
18. februar 2009
Martin Christiansen: ” Forbindelsen over Atlanten til vand og i luften igennem75 år ”
Mød op til en interessant og meget underholdende aften.
Efter kaffen: KPK - Aften: Har du et godt indslag/ 1 flaske god fransk vin på højkant.
Husk vor lille auktion: 5 lot/pr. medlem.
 
25. februar 2009
Skrammelauktion  Svend Åge Marcher. 
 
4. marts 2009.
Sune Christian Pedersen: ” Brudte Segl. ”
Spionage og censur i enevældens Danmark er denne aftens spændende tema.
Efter kaffen: KPK - Aften: Har du et godt indslag/ 1 flaske god fransk vin på højkant.
Husk vor lille auktion: 5 lot/pr. medlem. 
 
11. marts 2009
Programmet endnu ikke fastlagt grundet aflysning, så det bliver en overraskelse.
Efter kaffen: KPK - Aften: Har du et godt indslag/ 1 flaske god fransk vin på højkant.
Husk vor lille auktion: 5 lot/pr. medlem.
 
18. marts 2009
Generalforsamling.
Mød op og giv` DIN MENING til kende.
Se indkaldelse med Dagsorden, Formandens beretning og regnskab 
 
25. marts 2009
Toke Nørby: ” Den Danske Postetat ”
DDPE står for Den Danske Postetat 1624-1927 (1983). DDPE blev udgivet 01.08.2008 på eget forlag: Nørbyhus.
Det er en bog på 704 sider uden llustrationer og den indeholder bl.a. biografier på ca. 4.300 postfolk, der blev ansat i perioden 1624-1927.
De sidst ansatte følges dog til de forlader etaten på den ene eller den anden måde -  derfor 1983 i parentes.
Det er kun de såkaldte "guldsnore" o.l.: Posthusenes personale, der er medtaget i bogen. "Sølvsnorene": Postbude, postpakmestre o.l.
er ikke med (der måtte simpelthen sættes nogle begrænsninger på arbejdets omfang).
Ved beskrivelsen af det enkelte individ er der hoveddata for den postale løbebane selvfølglig beskrevet, men i enkelte tilfælde er der
medtaget nogle personlige oplysninger, som vidner om bl.a. farverige og særprægede personer.
Man kan primært finde sådanne via bogens stikord.
 
Ved udarbejdelsen er der anvendt en lang række kilder (der også er angivet i bogen), såsom selvfølgelig de velkendte folketællinger og
kirkebøger, men også noget sværere tilgængelige kilder, som man kun kan få at se i rigsarkivet, på Post og Tele Museum eller på fx
Statsbiblioteket i Aarhus, hvor nogle af kilderne ikke er registreret, men anbragt helt oppe under taget. Her kan man få lov
til at sidde og studere i fred og ro. Væsentlige kilder er postvæsenets cirkulærer, som i perioden 1624-1868 blev udgivet som cirkulærer - indtil ca. 1800 håndskrevne og fra 1800 trykte. De er særdeles vanskelige at få at se. Fra 1869-1986 blev de udgivet som Officielle Meddelelser for P&T,
men det sidste nummer, hvori der er optaget personoplysninger, er fra 5. oktober 1983. Herefter er det så godt som umuligt at få oplysninger om
postfolk - i hvert fald med postvæsenet som kilde.

I bogen er der referencer til samtlige oplysninger, så man kan se, hvad jeg har benyttet.

Det kan nævnes, at DDPE, som er indbundet, er billig (250 kr. inkl.
moms) pga. massive tilskud, bl.a. fra Post Danmark og postassistenternes fagforening HK-Post og Kommunikation, men også fra
vores filatelistiske/posthistoriske fonde.

 
 
1. april 2009
Skrammelauktion  Svend Åge Marcher.
 
8. april 2009

Traditionen tro intet møde før påske. Vi er til gengæld inviteret til "Selskabets" 90 års Jubilæumsforestilling, der finder sted på Postmuseet. Vi takker og møder fuldtalligt op kl. 18.30 i Købmagergade.

Af hensyn til arrangementet modtage klubmester tilmelding på l rs@kpk.dk 

 
15. april 2009
Nils Bloch: " Postautomobilet gennem 100 år "
Ved mødet onsdag den 15. april på Lygten havde vi besøg af postmedarbejderen Nils Bloch, som i 2008 udgav bogen: Postautomobilet gennem 100 år. Nils fortalte om bogen og viste 38 ”overhead plancher” – en fra hvert afsnit fra den store bog om den gule postbil i alle afskygninger, lige fra de første tre Berliet-biler fra 1908 over mærker som Triangel, Ford, elektriske biler, Chevrolet, Morris 100, Renault 4, Danbilen, biler med pakker, landpostens biler, postbilen i snevejr, landposten og hans kaffe, og meget andet interessant. Det hele blev sluttet af med vore dages organisering af postkørslen, som en forlængelse af tidligere tiders postbureauer på skinner. Og nu i en verden med konkurrenter på landevejen. Den meget interessante bog tæller 412 sider i stort format og indeholder mere end 1150 fotografier af postbiler, mange af disse med uniformerede postbude ved bilen. Hertil er der mange tegninger og forordninger i bogen. Bogen koster 395,- kr. i boghandelen, 348,- kr. ved Post & Tele Museum, men som et særligt tilbud for Kpk’s medlemmer, kan de medlemmer, der kan hente bogen ved klubaftener i København købe den for 300,- kr. ved henvendelse til formanden.   

22. april 2009
En aften med den tofarvede studiegruppe.
Der er mange spændende ting på programmet. Detaljer følger senere.
Efter kaffen: afholdes af Svend Åge Marcher en skrammelauktion over enkelte to-farvede frimærker, nogle på breve. Auktionslisten kan fra den 1. marts d.a. ses på KPK´s hjemmeside. Auktionslisten uddeles tillige på mødet i KPK den 4. marts d.a. 
 
29. april 2009
Programmet endnu ikke fastlagt.
Efter kaffen: KPK - Aften: Har du et godt indslag/ 1 flaske god fransk vin på højkant.
Husk vor lille auktion: 5 lot/pr. medlem.