Bliv medlem

KPK fungerer for mange af sine medlemmer som "klub nummer 2" hvor medlemstilbuddene fint supplerer hinanden. 

KPK har mange gode tilbud, som du til enhver tid, som medlem kan drage fordel af - i flæng kan nævnes at:

  • Du kan deltage i vores klubmøder, som foregår hver onsdag aften i perioden 15. august - 30. april.
  • Du kan låne filatelistisk litteratur fra vores bibliotek, der er Danmarks største.
  • Du kan købe og sælge på vores Klubauktioner, som afholdes 4-6 gange årligt.
  • Du vil få adgang til Posthistorisk Arkiv.
  • Du vil modtage vores tidsskrift Nordisk Filatelistisk Tidsskrift (NFT), der udgives 4 gange årligt.
  • Du vil modtage Dansk Filatelistisk Tidsskrift (DFT), der udgives 6 gange årligt. (Som A-medlem) 
  • Du kan modtage nyhedsbreve pr. e-mail.
  • Du kan købe filatelistisk litteratur udgivet af KPK med 10% medlemsrabat.
  • Du kan deltage i KPK's studiegrupper.

 

Jeg vil gerne være medlem af KPK - Indmeldelsesblanket.

 Kontingentsatser for 2017

Medlemsskab

 Kontingent til

       KPK

Kontingent til

      DFF

Kontingent

    I alt

A-medlem        430 ,-       335,-      765,-
B-medlem        430,-        430,-
A-pensionist        385,-       335,-      720,-
B-pensionist        385,-        385,-
Udlandsmedlem        520,-        520,-
Udland-pensionist        475,-        475,-

 

A-Medlemskabet består af to dele: kontingent til KPK og kontingent til Danmarks Filatelist Forbund.
B-Medlemskab er kun for medlemmer, som er A-medlem i en anden klub tilknyttet Danmarks Filatelist Forbund.

Ved indmeldelse efter 1. juli betales kun halvt kontingent.