Peter Bech tildeles KPK's medalje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Bech er tildelt KPK’s medalje

Peter Bech blev medlem af Københavns Philatelist Klub i 1998. Peter har således ikke været medlem så længe som mange af klubbens jubilarer, der allerede har haft 25, 40, 50 og 60 år medlemsjubilæum.

Det er Peter bedrifter som aktivt medlem, der gør ham fortjent til at modtage den store anerkendelse, som medaljen er udtryk for.

I 2002 døde en anden modtager af KPK’s medalje, Kaj Vagnkjær. Kaj havde skaffet Peter ind i KPK, og havde oplært ham i den store opgave det er, at være teknisk ansvarlig i forbindelse med afvikling at udstillinger. Peter overtog straks herefter denne store opgave for KPK’s og Danmarks Filatelist Forbunds udstillinger på klub-, nationalt- og nordisk niveau.

I 2003 takkede Peter ja til opgaven at blive Bibliotekar i KPK, en opgave der kræver ugentlig tilstedeværelse 2 timer før hvert eneste klubmøde for at servicere klubbens og DFF’s medlemmer med bogudlån. Siden 2003 har KPK flyttet lokaler 4 gange, senest her i sommer, hvor vi flyttede fra opgang D til opgang B i Vartov. Hver gang har Peter måttet pakke de 5-6.000 biblioteksbøger i kasser, fået dem flyttet til nye lokaler og sætte dem op igen i nye reoler, for derefter at reviderer biblioteksregistraturen, så han på få sekunder kan finde bøger om et ønsket emne ned fra hylderne for medlemmerne. 

Peter blev medlems af KPK’s bestyrelse i 2006, og har også arbejdet i en årrække i Danmarks Filatelist Forbunds Bestyrelse og for sidstnævnt modtog han i 2014 DFF’s guldnål ved forbundets repræsentantskabsmøde.

Peter Bech er også en stor filatelist. Han har opnået 90 point og International guldmedalje for sin samling Ungarns Inflation samt andre fine præmieringer for Morsø posthistorie og Salmesangen i Danmark.

KPK’s medalje blev indstiftet for 90 år siden på KPK’s 40 års fødselsdag med denne begrundelse:
“Hensigten med Indstiftelsen af medaillen er at skabe et synligt Tegn for Tilkendegivelsen af Klubbens Taknemmelighed for og Anerkendelse af Fortjenester paa Filateliens omraader og tillige, at medaillen maa virke ansporende til at yde indsats i saa henseende”.

Peter Bech lever til fulde op til at modtage medaljen. Stort tillykke fra KPK’s medlemmer.

KPK’s 130 års fødselsdag, den 22. november 2017.
Lars Peter Svendsen
Formand
Københavns Philatelist Forbund